Återbruka Tegel

Vår återbruksproduktion av fasadtegel är helt unik. Vi har en komplett lösning som börjar redan vid planeringen inför en rivning av en tegelfasad. Där ger vi stöd inför rivningsupphandling och återbruksinventeringen, erbjuder ett fungerande insamlingssystem med pantersättning och byggt upp en CE-märkt produktion med höga krav på arbetsmiljö och kvalité. Den färdiga produkten sätter vi samman i en murverksprojektering inför det nya projektet där det återbrukade teglet på nytt ska användas. Prova på ett cirkulärt byggande i praktiken!

När vi bygger om eller bygger nytt ska vi såklart återbruka material genom att nyttja rivningsmaterialet och sätta samman nya projekt med låg klimatpåverkan i byggskedet, minimalt underhåll samt att att framtida återbruk med enkel nedmontering säkras. Vi har ett färdigt koncept från rivningsplatsen till färdigprojekterat nytt projekt med insamlingssystem, CE-märkning och garantier.

96% MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP

I dag slängs minst 10 miljoner tegelstenar årligen. Dessa hamnar som deponi längst ner på avfallstrappan. Med enkla medel kan dessa räddas och helt försvinna som byggavfall. När den återbrukade tegelstenen sedan används in i nya projekt minskas koldioxidutsläppen med ca 96 % jämfört med att använda en nytillverkad tegelsten.

Vi hjälper till att lösa två av byggbranschens stora klimatutmaningar då man idag bidrar till ca 30% av våra avfall och 20% av våra klimatutsläpp.

INVENTERING/PROVNING

Innan vi kan ta emot rivningstegel, kommer vi ut och gör en inventering av fasaderna och väljer ut tegelstenen för provning. Provningen av teglet ger oss information om vilken kvalité tegelstenen har samt om det finns miljöfarliga ämnen kopplat till teglet. Vi kan då bedöma hur väl tegelstenen klarar en normal skonsam rivning samt om den möter de krav vi har för att kunna CE-märka och lämna frostskyddsgaranti.

PANT

För varje tegelsten som vi kan återbruka till en godkänd produkt ger vi tillbaka 3 kronor till den som lämnat in teglet. Det nya pantsystemet för fasadtegel infördes den 1e januari 2023 och gäller rivningstegel som i förväg godkänts av oss för återbruk. Läs mer om panten här.

UPPHANDLINGSSTÖD

Informationen från testprotokollet ger vägledning så att upphandlingen bör beskrivas på särskilt vis gällande rivning eller transport till återbruksproduktionen. Vi har samlat på oss erfarenhet från flera rivningar och kan ge beställaren ett utförligt upphandlingsstöd.

LOGISTIK

Transporten av rivningsteglet skickas i container till vår återbruksproduktion. Kostnaden för att köra teglet till oss ska jämföras med den totala kostnaden för att köra rivningsteglet till deponi, både frakt och deponiavgift. Vi uppfyller End-of-Waste kriterier och ni får ett klimatkvitto på den mängd tegel som har klarat att bli återbrukat tegel.

ÅTERBRUKSPRODUKTION

Under vår återbruksproduktion har vi full koll på var ifrån teglet kommer så att ursprung hela tiden kan följas. Vår produktion arbetar med att kunna visa och följa kvalité och vi har kontinuerliga och styrda produktionskontroller för att vi ska kunna ge ut garantier på tegelstenarna som återbrukas.

MELLANLAGRING

Vill du som skickat in rivningstegel ha återbrukat fasadtegel i retur tecknar vi ett separat avtal om materialköp. Vi erbjuder även mellanlagring upp till 1 år, och därefter kan ni hyra pallplatser. Det rivningstegel som skickas in men där kunden inte vill ha återbrukat tegel i retur lägger vi på vårt lager och säljer det vidare till ett nytt projekt.

LEVERANS

När teglet är packat är det redo att köras ut till arbetsplatsen. Teglet står nu på fyra småpall som i sin tur står på en Byggpall / EUR-pall. 

Spara koldioxid

Här kan du räkna ut hur stor klimatsparingen blir genom att använda återbrukat tegel.

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Klimatsparande
Summering
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa

Pantersättning: 3 kr / tegelsten

Klimatbelastning håltegel:

  • 0,0076 kg Co2 / tegelsten
  • 0,39 kg Co2 / kvm

Klimatbelastning massivtegel:

  • 0,0095 kg Co2 / tegelsten
  • 0,49 kg Co2 / kvm

Ovan är ett exempel där vi antagit att 25% av murverket och rivningsmassorna består av murbruk, samt att 75% av tegelvolymen går att återbruka som helsten eller koppsten samt att rivning och transport sker i enlighet med våra villkor. Återbruksgraden påverkas av hur skonsam rivningen utförs. Antal sten per rivningston är olika mellan håltegel och massivt tegel pga olika vikt på dessa. CO2-besparing är beräknat på EPD från Gamle Mursten jämfört med EPD för Dansk Tegelindustri (medelvärde 2021). För projektspecifik klimatberäkning ta kontakt med någon av våra säljare. Pantersättningen återbetalas efter rensningen och är inkl. mervärdesskatt (moms).

Vi kommer gärna ut till ert fastighetsbolag eller arkitekt/konsultkontor och kan förklara hur vi arbeta med återbrukat fasadtegel. 

Jimmie Hellström
Stockholm
Sofie Celander
Malmö
Daniel Lennhede
Göteborg
Föregående bild
Nästa bild