Återbrukat Fasadtegel

Med modern teknologi finns det idag möjligheter att återanvända fasadtegel som rivits från gamla byggnader i stor skala. Det återanvända teglet blir på nytt ett fasadtegel som är CE-godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel. Resultatet blir ett garanterat vackert patinerat utseende som sparar miljön samt möjliggör för långsiktigt cirkulärt byggande.

Då det rör sig om en återbrukad produkt bör bilderna ses som vägledande. Eftersom tegelstenarna har genomgått en återbruksproduktion så kan de vara kantstötta.

Återbrukade tegelslips

Återbrukade tegelslips är en framtagen produkt från när vi kapar fram Rebrick 90 från massivt tegel. Tegelslips finns även från Gamle Murstens massiva sortiment. Tegelslips kan användas både som interiört tegel som klistras med fästmassa samt gjutas in i prefabricerade betongväggar likt ingjutningstegel. Du kan även få anpassade hörnsten.

Genom en unik rensningsteknologi räddar vi rivningstegel från att hamna på deponi och ser till att gammalt byggavfall kan återanvändas. De gamla tegelstenarna rensas, sorteras och paketeras för att säljas till nyproduktion. Allt rivningstegel som skickas till oss testas och måste godkännas innan leverans. Teglet får ett ID-nummer som följer hela vägen igenom vår produktion och finns på våra produkter som lämnar oss. Vi kan därmed följa allt tegel till sitt ursprung.

Återbrukat fasadtegel från vår produktion ger ca 96% minskade koldioxidutsläpp jämfört med nytillverkat tegel. 
Läs mer om Återbrukat Fasadtegel under menyn Kunskap eller Tjänster.

Genom en unik rensningsteknologi räddar vi rivningstegel från att hamna på deponi och ser till att gammalt byggavfall kan återanvändas. De gamla tegelstenarna rensas, sorteras och paketeras för att säljas till nyproduktion. Allt rivningstegel som skickas till oss testas och måste godkännas innan leverans. Teglet får ett ID-nummer som följer hela vägen igenom vår produktion och finns på våra produkter som lämnar oss. Vi kan därmed följa allt tegel till sitt ursprung.

Återbrukat fasadtegel från vår produktion ger ca 96% minskade koldioxidutsläpp jämfört med nytillverkat tegel. 
Läs mer om Återbrukat Fasadtegel under menyn Kunskap eller Tjänster.

Spara koldioxid

Här kan du räkna ut hur stor klimatsparingen blir genom att använda återbrukat tegel.

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Klimatsparande
Summering
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Pantersättning: 3 kr / tegelsten

Klimatbelastning håltegel:

  • 0,0076 kg Co2 / tegelsten
  • 0,39 kg Co2 / kvm

Klimatbelastning massivtegel:

  • 0,0095 kg Co2 / tegelsten
  • 0,49 kg Co2 / kvm

Ovan är ett exempel där vi antagit att 25% av murverket och rivningsmassorna består av murbruk, samt att 75% av tegelvolymen går att återbruka som helsten eller koppsten samt att rivning och transport sker i enlighet med våra villkor. Återbruksgraden påverkas av hur skonsam rivningen utförs. Antal sten per rivningston är olika mellan håltegel och massivt tegel pga olika vikt på dessa. CO2-besparing är beräknat på EPD från Gamle Mursten jämfört med EPD för Dansk Tegelindustri (medelvärde 2021). För projektspecifik klimatberäkning ta kontakt med någon av våra säljare. Pantersättningen återbetalas efter rensningen och är inkl. mervärdesskatt (moms).