Murverksprojektering

Tegel är en del i ett fasadsystem där alla ingående material och arbetsmoment måste harmonisera. Vi ser till att materialsatsen effektivt går att utföra på arbetsplatsen, samtidigt som estetik, teknik och hållbarhet möter ekonomin i ert tegelprojekt. Vi lägger även stort fokus på cirkulära lösningar och hur återbruk säkras.

Vår styrka är att leverera en komplett projekterad cirkulär fasadlösning, anpassad efter varje projekt. Vi hjälper dig som arkitekt och beställare att välja tegel från våra utställningar, tar fram tegelprover och provmurar och hjälper till med fogfärger och förband. Våra konstruktörer tar fram en komplett murverksprojektering där rörelser, laster, infästningar, öppningar och avbärningar som visualiseras i framtagna anvisningar och specifikationsunderlag, är anpassade efter ditt projekt. Vi offererar sedan ett komplett murverk till entreprenör och hjälper till att starta upp och följa arbetsplatsen.

Vår projektering består i flera olika steg som börjar i de tidiga idéskisserna.

CIRKULÄRT DESIGN- OCH PROJEKTERINGSSTÖD

I tidiga skeden innan rivning eller innan nya projekt säkerställer vi att era ambitioner möter upp de  estetiska, miljömässiga och tekniska krav som senare praktiskt skall genomföras i projektet. Här hjälper vi er att få gestaltningen att hamna rätt så att man inte hamnar i tekniska problem längre fram i projektet. Vi arbetar efter avfalls-trappans principer att minimera avfall som även säkrar klimat & miljömålen. Att använda återbrukat material ligger i fokus och att sätta samman dessa på ett sätt att underhåll minimeras och framtida återbruk säkras. Vi säkerställer även att estetik och teknikval inte fördyrar totalkalkylen rent ekonomiskt.

Här är våra murverkskonstruktörer och våra projektsäljare ett ständigt bollplank både för arkitekt och konstruktionsavdelning.

FÄRDIGA HANDLINGAR

När ert projekt sedan hamnar inför upphandling ser vi till att ha färdiga projekteringsunderlag så att de entreprenörer som ger anbud har tydliga och likställda underlag för att minimera tillkommande och oönskade kostnader.
Vi går i samråd med övriga discipliner igenom skalmurens funktion och behov och sammanställer sedan detta i följande handlingar som medföljer leveransen:

  • Tillverkningsritningar av konsoler och prefabricerade murstensskift.
  • Monteringsanvisning för murverket
  • Projektspecifika murningsföreskrifter.
  • Vi levererar murverksprodukter efter branschens rekommendationer samt beställarensönskemål.
  • Upphängningsanordningar för skalmuren projekteras.

VÅR MURVERKSPROJEKTERING ÄR KONSULTFÖRSÄKRAD

Våra konstruktörer är anslutna till SBR och vi har en gällande konsultförsäkring.

Murverksprojekteringen är ett uppdrag enl. gällande Murverksprojekteringsvillkor som baserar sig på ABK09 samt gällande branschstandard.