Brick Lab

Vi har Sveriges enda specialiserade tegellabb kopplat till vår återbruksproduktion. Här tas de inledande testerna inför en rivning för att avgöra om stenen som skall rivas kommer hålla rätt kvalité så att vi kan ta emot den i vår produktion.

TESTER OCH CE-MÄRKNING

Vi är stolta över att vi kan påvisa och säkerställa hög kvalité på vårt återbrukade fasadtegel. Vår testprocess påbörjas redan innan en byggnad rivs med en återbruksinventering där ett antal tegelstenar plockas ur fasaden och testas enligt standarden som gör att vi kan CE-märka. Testresultatet ger dig som inlämnande kund rätten att skicka rivningsteglet till oss och ger även rätten till pantersättning. Testet bekostas av kund.

TA KONTAKT MED OSS!

Vi tar även emot uppdrag då man vill testa sten i en befintlig byggnad för att utröna bästa sätt för att kunna bevara och renovera fasaden.

Har du ett rivningsprojekt där du vill testa om teglet går att återbruka? Ta kontakt med våra kollegor som arbetar med projektförsäljning inom återbruk och tegel.