Utbildningar / Föreläsningar

Vi har ett brett utbildningspaket främst riktat mot beställare och arkitekter som arbetar med murade och putsade fasader. Vi går igenom hur man som beställare, fastighetsägare, arkitekt, konsult eller entreprenör skall tänka både inför en nyproduktion eller renoveringar med tegel och puts. Vi kommer gärna ut till era kontor för att hålla antingen kortare 1-timmes utbildningar eller halv/heldags utbildningar.

FÖRELÄSNINGAR

Cirkulärt byggande med tegel och puts

Vi presenterar en väg från det linjära till det cirkulära murade och putsade byggandet. Du får med dig en översikt vilka verktyg som idag finns för att stödja den cirkulära omställningen inom tegel- och putsfasader. Tid ca 1-1.5 timme

Återbruk av fasadtegel

Ett tillfälle för att på djupet förstå hur vårt återbrukade tegel tas fram. Vi presenterar vår process från rivning till en CE-märkt produkt redo att användas ute i nya projekt.
Tid ca 45 minuter

Bevara & renovera

Nyckeln till ett hållbart cirkulärt byggande kretsar kring att bevara det redan byggda. Här visar vi hur man som fastighetsägare kan arbeta för att förlänga livslängden på äldre tegel- och putsfasader. VI går igenom hur vi arbetar med vår fasadprojektering och hur vårt fasadprotokoll underlättar framtida renovering och underhåll av fasaderna.
Tid ca 45 minuter

Cirkulär design med tegel

Lär dig grunderna kring tegel som material och hur vi gör för att få det cirkulärt. Den tidiga projekteringen inför ett nyproduktionsprojekt kräver ett cirkulärt angreppssätt där man redan på ritbordet förbereder fasaderna för hur de kan nedmonteras och återbrukas utan att avfall bildas. Vi ger er även kunskapen att rita in återbrukat tegel i nyproduktonsprojekt hur man kan nyttja rivningstegel som en resurs. Tid ca 45  minuter

Kurserna ovan håller vi gärna ute på plats i era lokaler eller så är ni även såklart välkomna till oss. Ta kontakt med våra lokala projektsäljare för att boka upp oss.

PROVA PÅ ATT MURA MED ÅTERBRUKAT TEGEL

Ett väldigt uppskattat event som är öppet för dig som arkitekt eller beställare. Vi öppnar upp våra lokaler för en presentation av hur cirkulärt byggande med tegel och puts fungerar, vi bjuder på lättare mat och dryck sen får er grupp prova på att mura med vårt återbrukade tegel. Vi har erfarna murare på plats som vägleder i grunderna kring murning och visar murteknik, förbandsmurning och hur man kan arbeta med fogens kulör och uttryck.

Ta med dina kollegor och få både unik kunskap och härlig gemenskap.
Dessa tillfällen bokas via våra regionala projektsäljare i mån av tid.