Pantsystem Rivningstegel

Som första återbrukade tunga byggmaterial införde vi 2021 pant på rivningstegel. Sen dess har vi sett en stark ökad efterfrågan på att använda återbrukat fasadtegel i nya projekt. Men vi ser fortsatt att för stor del av allt rivningstegel som bildas tyvärr försvinner bort som byggavfall.

Marknadens krav på kvalité och garanti på vår återbrukade produkt gjorde att vi valde att  CE-certifiera vår produktion. Därtill våra egna högt ställda krav på god arbetsmiljö, hög säkerhet och ett starkt kontrollerat miljö- och kvalitetsarbete avgjorde att vi valde att bygga upp en fast produktionsanläggning utanför Falkenberg. Vi är idag både CE-certifierad & ISO-certifierad samt anpassade för storskalig rensning.

Utmaningen med en fast produktionsanläggning, är att marknaden måste transportera rivningsteglet till oss i stället för en rensning direkt vid arbetsplatsen. Den extra klimatpåverkan som den längre transporten till oss skapar, jämfört med att skicka rivningsteglet som avfall, är minimal tack vare den stora klimatvinst som skapas då återbrukat tegel kan användas i stället för jungfruligt nytillverkade fasadmaterial. Återbrukat fasadtegel från vår produktion ger ca 96% minskade koldioxidutsläpp jämfört med nytillverkat tegel.

Transporten till oss innebär ofta en ökad kostnad jämfört med att lokalt göra sig av med rivningsteglet som byggavfall. Panten infördes för att utjämna denna kostnad för marknaden, som med vår höjda pantersättning till 3 SEK per tegelsten innebär ca 450–500 kr per ton rivningstegel, som skickas i vanlig container till oss. Detta ger intäkter för rivningstegel inom en radie på ca 500 km från vår produktionsanläggning utanför Falkenberg.

Om man istället väljer att skicka rivningsteglet som avfall till närmsta deponi ligger dagspriset på ca 200-500 kr per ton som kostnad beroende på region,
med extremfall på upp till 1200 kr per ton i kostnad.

Totalkalkylen ger då en möjlig besparing på mellan 700 – 1700 kr per ton!

1 januari 2023 höjdes pantersättningen från 1 SEK per tegelsten som klarar att återbrukas i godkänd kvalité till 3 SEK per tegelsten.

Vi har även infört ett system för direkt återbetalning baserat på schablon, för de aktörer som inte har tid att invänta det exakta antalet tegelstenar som klarar rensningsprocessen och kan klassas som godkänt tegel.

De kunder som vill få tegel i retur använder lättast sin pant som värdecheck som krediteras vid återköpet.

Spara koldioxid

Här kan du räkna ut hur stor klimatsparingen blir genom att använda återbrukat tegel.

Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Klimatsparande
Summering
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Dölj Visa

Pantersättning: 3 kr / tegelsten

Klimatbelastning håltegel:

  • 0,0076 kg Co2 / tegelsten
  • 0,39 kg Co2 / kvm

Klimatbelastning massivtegel:

  • 0,0095 kg Co2 / tegelsten
  • 0,49 kg Co2 / kvm

Ovan är ett exempel där vi antagit att 25% av murverket och rivningsmassorna består av murbruk, samt att 75% av tegelvolymen går att återbruka som helsten eller koppsten samt att rivning och transport sker i enlighet med våra villkor. Återbruksgraden påverkas av hur skonsam rivningen utförs. Antal sten per rivningston är olika mellan håltegel och massivt tegel pga olika vikt på dessa. CO2-besparing är beräknat på EPD från Gamle Mursten jämfört med EPD för Dansk Tegelindustri (medelvärde 2021). För projektspecifik klimatberäkning ta kontakt med någon av våra säljare. Pantersättningen återbetalas efter rensningen och är inkl. mervärdesskatt (moms).