Samarbeten

Vårt mål är att leda den cirkulära omställningen inom murat och putsat byggande. För att lyckas med detta utgår vi från att den mest klimatsmarta byggnaden redan är byggd.

För att lyckas uppnå vårt mål tror vi samarbeten och nätverk är helt avgörande. Vi har därför valt att engagera oss i flertalet olika organisationer och nätverk.