Putssystem ROT

Finja ROT-Putssystem är särskilt utvecklat för objekt där man önskar renovera fasaden, utan att först behöva riva den befintliga putsen. Genom att välja ROT-putssystemet får man en rad positiva miljöegenskaper såsom inget damm och buller vid rivningsarbete, inga transporter av rivningsmaterial och en framtida hållbar och därmed underhållssnål fasad.

Ekonomiskt fördelaktigt renoveringssystem.

Kan vara energibesparande på grund av att underlaget hålls torrare.

Reveteringsplugg infäst i stommen.

Ytskikt Finja ädelputs alternativt Finja färg och ytputs.