Tegelkunskap

Vi har valt att tydligt deklarera att tegel finns i olika kvalitéer baserat tryckhållfasthet. Detta är viktigt för att kunna ta rätt beslut för fasadens livslängd samt för att säkra framtida återbruk. Teglets kvalité och hur vi väljer att kombinera tegel och murbruk påverkar hur väl ett cirkulärt och hållbart flöde kan uppstå.

En tegelsten med högre tryckhållfasthet ger en starkare mur och den har i regel en högre beständighet. Den högre beständigheten lämpar sig väl för fasader som utsätts för slagregn eller markfukt och dess frostcykler. En tegelsten med högre tryckhållfasthet klarar även kommande rivning och rensning för återbruk bättre. Här är våra tips för cirkulär design med tegel:

FÖRKLARINGSTABELL

Fasadtegel består av naturlig lera och sand. Kvalitén på leran som grävs upp är avgörande för vilken kvalité den färdiga tegelstenen får. En finkornig lera, så kallad ”fet lera”, blandas upp, med sand och chamotte för att få rätt egenskaper för att kontrollera krympningen av stenen under torkning. Ju mer sand som tillsätts ju magrare blir leran. En allt för mager lera ger lägre tryckhållfasthet. När leran sintrar under sin bränning minskar dess vattenupptagning drastiskt, samtidigt som densiteten och tryckhållfastheten ökar.

Hårdbränt tegel ger förutom hög tryckhållfasthet och låg vattenupptagning även en annan resonans. Ljud i tätare densitet jämfört med lägre densitet ger ett högre respektive lägre ljud.

FRAMTIDA ÅTERBRUK

En tegelsten med hög tryckhållfasthet kan kombineras med ett svagare murbruk och ändå ge ett lika starkt murverk som en tegelsten med lägre tryckhållfasthet och starkt murbruk. Men för att underlätta ett framtida återbruk är det viktiga att murbruket alltid är svagare än tegelstenen så att man klarar rivning och rensning. När murbruket är svagare än tegelstenen blir även murverket mer flexibelt och tar enklare upp rörelser utan att det ger sprickbildning i själva tegelstenen. 

Valet av murbruk är viktigt då det bör vara anpassat efter tegelstenens kvalité och vattenupptagning för optimal vidhäftning mellan sten och bruk.

ÅTERBRUKSGRAD

Ju högre tryckhållfasthet på tegelstenen desto bättre kvalité och lägre vattenupptagning uppnås vilket gynnar tegelfasaden i längden. Kombinerat med rätt murbruk möjliggör det även att framtida återbruk säkras.