Putssystem Iso-Plus

Iso-Plus passar speciellt bra för hus i utsatta lägen. Systemet kan monteras på till exempel regelstomme som är klädd med oorganisk skiva, lättklinker, lättbetong och tegel. Iso-Plus består av bullerdämpande, vattenavvisande och icke brännbar mineralull med två lager fiberförstärkt putsbruk och med ett yttre skikt av till exempel Finja Ädelputs. Den genomfärgade ädelputsen är väldigt tålig, ger en rustik struktur och sprutas oftast på fasaden. I de fall som Finja Rivputs används som ytputs räcker det med ett lite tjockare lager med fiberförstärkt putsbruk på mineralullen. Rivputsen rivs med spikbräda.

Bullerdämpande, vattenavvisande och icke brännbar mineralull.

Energibesparande tilläggsisolering.

Klassiskt välbeprövat system med oorganiska putsskikt.

Uppfyller kraven i Säker Fasad med Finja Stomskydd på regelstomme.

10 års Systemgaranti (kontakta Finja för villkor och förutsättningar).

Iso-Plus med rivputs

Som alternativ lösning kan Iso-Plus Stockbruk C ersättas med en infärgad Rivputs KC.

Systemet har bara två putsmoment.

Bullerdämpande, vattenavvisande och icke brännbar mineralull.

Energibesparande tilläggsisolering.

Klassiskt välbeprövat system med oorganiska putsskikt.

10 års Systemgaranti (kontakta Finja för villkor och förutsättningar).

Iso-Plus Prefab är en variant avsedd för fabrikstillverkade betongelement som förses med en putsad fasadlösning. Infästningspunkter till Iso-Plus fasadputssystem gjuts in i betongelementen i samband med tillverkning, vilket underlättar montering av isolering och gör arbetet på byggplats både snabbare och enklare.

Fästs direkt i de förberedda infästningspunkterna.

Snabbmonterat och hållbart.

Tidsödande moment, som att borra i betong, behövs ej.

Ergonomiskt fördelaktigt för hantverkarna.

Energibesparande.

Detta kan också utföras med rivputs som i Iso-Plus med rivputs.