Kalkputs

Kalkputs är en typ av puts som med fördel används på äldre byggnader där stommen, oftast av tegel, också är murad med ett kalkbruk.

Bruket består av en blandning av kalk (hydraulisk alt. luftkalk), sand och vatten, och kan också innehålla ett fåtal andra tillsatser som olika typer av fiber eller pigment beroende på dess specifika användning.

Kalkbruk har också en hög öppenhet, vilket innebär att den tillåter luft och fukt att passera genom, detta gör den särskilt användbart på äldre byggnader där fukt kan vara ett problem.