Putssystem Iso-Min

Iso-Min är ett system med isoleringsskivor av icke brännbar mineralull med anpassade infästningar. Putsskiktet är en tjockputs av glasfiberförstärkt putsbruk, som ger en stark och oöm fasad. Systemet ytbehandlas med ädelputs, alternativt ytputs eller fasadfärg.

Bullerdämpande, vattenavvisande och icke brännbar mineralull.

Ett oorganiskt putsskikt.

Energibesparande tilläggsisolering.