Cirkulärt Designstöd

I tidiga projekteringsskeden oavsett om det är renovering, ombyggnad eller nyproduktion så finns vi tillgängliga för stöd och rådgivning kring tegel och puts. Vi arbetar efter avfallshierarkins principer och går in med inställningen att våra projekt ska minimera avfall och då även minska klimatpåverkan.

Vi tror på en kombination av cirkulär design och vår tekniska kunskap kring murverk. Vi säkerställer att hela livscykeln kommer med under projekteringsfasen och att framtida återbruk säkras. Ta kontakt med oss i er projekteringsfas, och glöm inte bort att den börjar redan vid en eventuell rivning.

AVFALLSHIERARKIN

Genom att arbeta med avfallsherarkins principer att minimera avfall redan i projekteringsfasen sparar vi även framtida klimatpåverkan och stärker ekonomisk, biologisk och social hållbarhet. Redan på ritbordet kan vi ge er unik kunskap kring våra material så att vi inte skapar onödig påverkan. En viktig målsättning här är att den mest klimatsmarta byggnaden redan är uppförd som vi tillsammans ska bevara och renovera. Framtidens byggande kommer ske genom ombyggnation och renovering.
De byggnader som inte kan stå kvar ska återbrukas. När vi bygger ska materialen ha låg klimatpåverkan i byggskedet och i underhållsfasen, och sättas samman på ett sätt att framtida återbruk på nytt säkras.

CIRKULÄR DESIGN

Själva sammansättningen av byggprodukter är en viktig nyckel för framtida återbruk. För tegel är kombinationen av tegelsten och murbruk helt avgörande för hur framtida återbruk kan säkras. Vi har kunskap och samlad erfarenhet hur en tegelfasad bör projekteras för att klara detta.