Ingjutningstegel

Ingjutningstegel är fasadtegel som anpassats i tjocklek för att gjutas in i prefabricerade betongelement. Genom att välja förtillverkat ingjutningstegel sparas kostnader både för material och miljö. Djupmåttet är minskat för att vinna väggutrymme samtidigt som stenen klarar av den tuffa hanteringen ingjutning innebär. Förtillverkat ingjutningstegel är en strängpressat sten men liknar det slagna teglets karaktär, vilket är estetiskt tilltalande och unikt!

Tegelstenarna går att få i olika format. Kontakta en säljare för mer information.

r757

Kulör: Beige
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r763

Kulör: Beige
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r911

Kulör: Beige
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r733

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r730

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r762

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r732

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r756

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r916

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r766

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r916

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r742

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r734

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r657

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r695

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r758

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r769

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r921

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r763

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r765

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r744

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r731

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r751

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r759

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r750

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r743

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r752

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r754

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r746

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r768

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r941

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r942

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r771

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r773

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r764

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r760

Kulör: Grå, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r775

Kulör: Brun grå,
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r747

Kulör: Brun, Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r931

Kulör: Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r932

Kulör: Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r749

Kulör: Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r739

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r748

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r745

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r770

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r738

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r736

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r737

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r761

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r777

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r876

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Färdigtillverkat 14mm ingjutningstegel sparar boyta och miljö. Normalt används sågat slaget fasadtegel vid ingjutning som håller ca 54mm i djupmått. Med ett 14mm färdigtillverkat ingjutningstegel blir väggen 40mm tunnare. För ett flerbostadshus ger detta 1 extra kvm BOA per 25 löpmeter vägg per våningsplan. Färdigtillverkat 14mm ingjutningstegel har 75-85% lägre klimatpåverkan jämfört med sågat, slaget fasadtegel och har en miljöbelastning på ca 6,5 kg CO2 / kvm.