Ingjutningstegel

Ingjutningstegel är fasadtegel som anpassats i tjocklek för att gjutas in i prefabricerade betongelement. Genom att välja förtillverkat ingjutningstegel sparas kostnader både för material och miljö. Djupmåttet är minskat för att vinna väggutrymme samtidigt som stenen klarar av den tuffa hanteringen ingjutning innebär. Förtillverkat ingjutningstegel är en strängpressat sten men liknar det slagna teglets karaktär, vilket är estetiskt tilltalande och unikt!

Tegelstenarna går att få i olika format. Kontakta en säljare för mer information.

r757

Kulör: Beige
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r763

Kulör: Beige
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r911

Kulör: Beige
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r733

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r730

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r762

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r732

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r756

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r916

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r766

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r917

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r742

Kulör: Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r734

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r657

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r695

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r758

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r769

Kulör: Gul, Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r921

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

R923

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r765

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r744

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r731

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r751

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r759

Kulör: Röd
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r750

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r743

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r752

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r754

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r746

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r768

Kulör: Röd, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r941

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r942

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r773

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r764

Kulör: Grå
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r760

Kulör: Grå, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r775

Kulör: Brun grå,
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r747

Kulör: Brun, Gul
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r931

Kulör: Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r932

Kulör: Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r749

Kulör: Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r739

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r748

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r745

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r770

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r738

Kulör: Svart, Brun
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r736

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r737

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r761

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Se referensbilder här

r777

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

r876

Kulör: Svart
Sort: Strängpressat
Kvalité: 35-55 MPa
Format: 240x14x52 (mm)

Färdigtillverkat 14mm ingjutningstegel sparar boyta och miljö. Normalt används sågat slaget fasadtegel vid ingjutning som håller ca 54mm i djupmått. Med ett 14mm färdigtillverkat ingjutningstegel blir väggen 40mm tunnare. För ett flerbostadshus ger detta 1 extra kvm BOA per 25 löpmeter vägg per våningsplan. Färdigtillverkat 14mm ingjutningstegel har 75-85% lägre klimatpåverkan jämfört med sågat, slaget fasadtegel och har en miljöbelastning på ca 6,5 kg CO2 / kvm.