Putsprojektering

Vår styrka är att leverera en komplett projekterad fasadlösning, anpassad efter varje projekt. Vår projektering består i flera olika steg som börjar i de tidiga idéskisserna. Starta ditt fasadprojekt tidigt med oss för att minimera era risker, förtydliga anbuden och sänka kostnader.

Steg 1. Vi analyserar fasaderna eller ritningarna, ser vi över förutsättningarna och dokumenterar detta. Underlaget används sedan för att tillsammans komma fram till rätt systemlösning för fasaderna.

Steg 2. Vi tar fram en grundlig putsprojekering anpassad efter fasaden. Här framställs tydliga underlag som lägger grunden för en lyckad entreprenad utan oönskade tilläggskostnader, samt ges rätt förutsättningar till en fungerande systemlösning.

Steg 3. Med vårt projekteringsunderlag läggs grunden så att anbuden för putsentreprenaden blir tydliga och med minskad risk för oönskade kostnader för alla inblandade parter.  Självfallet dokumenteras viktiga moment under projektets gång som tillsammans med putsentreprenören ger en trygg lösning som kan stå länge. Vår personal är även med och håller startmöten och finns tillgängliga under arbetets gång.

Steg 4. Vi ser en stor skillnad i de projekt som tidigt anpassat arbetat fram en projektering. Det ger trygga fasader och arbetsplatser.