Tegelbalkar

Vi tillverkar tegelbalk av tegelsten i många olika format, inte bara SNF- och DNF-format. Vi kan även tillverka tegelbalkar på tegelsten som kunden själv kommer in med. Tänk på att tegelbalk som tillverkas av s.k. håltegel inte målas på undersidan som standard utan detta sker som en tilläggstjänst. Om inget annat anges gäller ett standardmått på fogbredd, detta tillsammans med stenens längd ger balkens totallängd. Vi benämner våra balkar utefter antal hela löpsten i balkens längdriktning samt antal skift i höjd samt djupmått.  Rullskiftsbalkar anges med antal sten i balkens längdriktning samt djup och höjdmått. 

1-SKIFTSBALKAR

2-SKIFTSBALKAR

3-SKIFTSBALKAR

4-SKIFTSBALKAR

RULLSKIFTSBALKAR

KOPPSKIFTSBALKAR

Alla balktyper ovan kan utföras i en mängd olika förband. Vi gör även balk på tegelsten från befintlig fasad som kund kommer in med. Vi kan även anpassa balkens längd genom att ändra tjockleken på fogen eller kapa sten. 

VÅRA OLIKA FÖRBAND INOM TEGELBALKAR: