Putssystem Iso-Vent

Iso-Vent är ett tvåstegstätat och oorganiskt fasadputssystem med luftspalt som säkerställer att fasaden förblir konstant ventilerad. Systemet är anpassat för redan isolerade hus med regelstomme och är ett fördelaktigt val vid t.ex. nybyggnationer.

Systemet är enkelt, med få tillbehör, och består av traditionell tjockputs med fiberförstärkt putsbruk, samt putsskivor och distanser av hård mineralull. Iso-Vent ytbehandlas med ädelputs, alternativt ytputs eller fasadfärg.

Ventilerat system för nyproduktion och tillbyggnad med regelstommar.

Distansremsa skapar luftspalt på 20 mm bakom putsskivan.

Robust och slitstark tjockputs.

Enkelt montage med oorganiska putsbruk.

Iso-Vent med rivputs

Som alternativ lösning kan Iso-Plus Stockbruk C ersättas med en infärgad Rivputs KC.

Systemet har bara två putsmoment.

Ventilerat system för nyproduktion och tillbyggnad med regelstommar.

Distansremsa skapar luftspalt på 20 mm bakom putsskivan.

Robust och slitstark tjockputs.

Enkelt montage med oorganiska putsbruk.