Kontakt Projektförsäljning

Göteborg

Marieholmsgatan 36, 415 02, Göteborg

Robin Klarkner
Projektförsäljning 
Bevara & Renovera
Skicka ett mail
0720 63 05 98

Daniel Lennhede
Projektförsäljning 
Tegel & Återbruk
Skicka ett mail
0736 33 59 06

Christian Rydberg
Produktchef 
Bevara & Renovera
Skicka ett mail
0707 50 40 60

Malmö

Kabingatan 5, 212 39, Malmö

Mariann Sjöstrand
Projektförsäljning 
Bevara & Renovera
Skicka ett mail
0720 67 65 44

Sofie Celander
Projektförsäljning 
Tegel & Återbruk
Skicka ett mail
0732 00 08 80

Daniel Alsterlind
Försäljningschef
Bevara, Renovera
& Återbruka
Skicka ett mail
0702 24 71 84

Stockholm

Rosenlundsgatan 40, 118 53, Stockholm

Jesper Lago
Projektförsäljning 
Bevara & Renovera
Skicka ett mail
0720 68 08 78

Jimmie Hellström
Projektförsäljning 
Tegel & Återbruk
Skicka ett mail
0707 77 42 57