Trygg Affärspartner

Ett cirkulärt murat och putsat byggande innebär även schyssta villkor hela vägen. Oavsett om det gäller nytillverkade- eller återbrukade produkter är hållbarhet, garantier, försäkringar, arbetsmiljö och kvalitetssystem viktiga. För att säkerställa att vi förblir en trygg affärspartner i hållbara byggprojekt arbetar vi bland annat med:

godkända enligt ISO-14001

CE MÄRKNING

Vårt återbrukade fasadtegel samt vår egna tillverkning av tegelbalk innehar
CE-märkning. Detta betyder att vår produktion lyder under de harmonierade standarder gäller för dessa produkter. CE-märkningen innebär att byggproduktens egenskaper bedömts i enlighet med en harmoniserad standard eller en ETA,
och att vi som tillverkare tar ansvar för att dess prestanda stämmer överens med
vad som anges i prestandadeklarationen. Vårt återbrukade tegel ”Rebrick” är det
första återbrukade byggmaterialet som innehar en CE-märkning.

HÅLLBARHET, KLIMAT & MILJÖ

Vår verksamhet innehar miljöcertifikatet ISO-14001, vilket innebär att vi årligen granskas av tredje part och har ett systematiskt arbete för att stärka vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. I detta arbete har vi även en utarbetad uppförandekod.

Till detta har vi antagit de färdplaner mot klimatneutralitet som ställs av ”Klimat2030” och ”LFM30”.

FÖRSÄKRINGAR

Vi är försäkrade både i enlighet med ABM07 som producent och materialleverantör, samt som konsult för projekteringsuppdrag i enlighet med ABK09. På detta sätt finns en tydlighet för de kunder som både vill handla material samt konsulttjänster. Vi har separata villkor för de olika typen av köp.

 

FROSTSKYDDSGARANTI

Vårt återbrukade fasadtegel innehar samma garantier som tegelindustrin erbjuder det nytillverkade fasadteglet. Detta innebär en 10-årig frostskyddsgaranti som ställs ut till köpande kund och till det projekt produkten har sålts till. Frostskyddsgarantin knyts till den frostskyddsklass det återbrukade teglet innehar och att murverket utförs enligt gällande krav. Vårt svenska försäkringsbolag står bakom vår garanti.

ARBETSMILJÖ & KOLLEKTIVAVTAL

Vi tror på den nya cirkulära ekonomins ansvarstagande för både produkter och de människor som tar fram eller använder produkterna. Vår produktion arbetar därför systematiskt enligt ISO-certifieringen samt är vi som bolag kollektivanslutet. På detta sätt ser vi till att vi hela tiden följer schyssta arbetsvillkor som inte går ut över varken människan eller miljön. Vårt återbrukade tegel är även en produkt som räddas från att bli avfall. Omhändertagandet av rivningstegel har tidigare inneburit stor del manuellt arbete. Vår storskaliga automatiserade produktion undanröjer de moment som annars hade inneburit en skadlig arbetsmiljö.