Putskunskap

Puts har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till antiken. I grunden är ett putsbruk en blandning av bindemedel, sand och vatten som bland annat används till att skydda stommen och samtidigt ge byggnaden en vacker, uttrycksfull och hållbar fasad över lång tid. Det tidiga putsbruket bestod av lera och sand, och användes för att skapa strukturer som var både dekorativa och funktionella. Senare blev Kalkputs allt vanligare, och man började även använda olika pigment för att färga putsen.

Under industrialiseringen utvecklades nya bindemedel som cement, vilket gjorde att putsbruket kunde användas på nya sätt. Cementbaserat putsbruk introducerades i mitten av 1900-talet och är majoriteten av putsbruken som används idag. Tillsatser i putsbruk togs fram för att öka hållbarhet, pump- samt bearbetningsbarhet och olika färgade putsbruk blev allt vanligare. Idag används putsbruk i en rad olika sammanhang, från traditionella putsade husfasader till moderna arkitektoniska lösningar.

KALKPUTS

Kalkputs är en traditionell typ av putsbruk som har använts i århundraden. Den består av kalk, sand och vatten och är känd för sin höga förmåga att både kunna ta till sig och avge fukt. Kalkputs ger en unik och naturlig estetik till byggnaden med en matt och mjuk yta som är karakteristisk för denna typ av puts. Kalkputs används ofta på gamla byggnader med ornamentik och fasadlister där man vill bevara den historiska karaktären.

KALKCEMENT PUTS

Kalkcement puts är en typ av putsbruk som används för att skapa en stark och tålig yta. Den består vanligtvis av kalk, cement, sand och andra tillsatser som ger den dess specifika egenskaper. KC-puts appliceras vanligtvis på underlag som tegel, lättklinker och lättbetong bland annat. KC-puts har hög hållfasthet och tål väder och vind mycket bra, vilket gör den idealisk för användning på byggnader i utsatta lägen.

FASADPUTSSYSTEM

Fasadputssystem, eller puts på isolering, består av ett antal olika komponenter så som; en putsbärande mineralullsskiva, sedan ett varmförzinkat putsnät som fästs utanpå mineralullen och via instickande infästning in till byggnadens stomme. Därefter läggs oftast puts i 3-sikt, grundningsbruk, stockningsbruk och ytputs. Armeringsnätet sitter då centralt placerat mitt i putsbruket via distanser mot den putsbärande mineralullen. Putsbruken, som är helt mineraliska och påförs enligt regeln (och på alla underlag), starkaste bruket innerst och sedan de svagare putsbruken utåt. Putsskiktet är ca 20 mm tjockt. Dessa system är idealiska för renoveringar av äldre fastigheter för att öka byggnadens energieffektivitet, som i sin tur ger miljövinster och kostnadsbesparingar.

Läs mer under kategorin ”Puts”

TJOCKPUTS & TUNNPUTS

Tjockputs är en benämning för att göra skillnad på de tunnare icke mineraliska och de tjockare mineraliska putssystemen. De tunnare icke mineraliska systemen har förutom kalk, cement och sand även inblandning av organiska ämnen och bygger på principen att putsskiktet skall vara tätt. Ett helt mineraliskt putssystem s.k. tjockputs, bygger omvänt på att putsskiktet både skall kunna ta till sig vatten och sedan släppa ifrån sig det igen. Ett öppet system. Här är det viktigt att även avfärgningen/ytputsen är av en öppen mineralisk variant.

Samtliga av våra olika fasadsystem är mineraliska, öppna tjockputssystem.

Läs mer under kategorin ”Puts”