Fogens uttryck

Fogen utgör hela 20% av hela fasadytan i en tegelvägg. Välj fogkulör och tegelsten med omsorg. Som bilden visar kan olika fogkulörer förändra helhetsintrycket och förhöja eller tona ner variationer i stenen.

AVVIKELSER I KULÖR

Avvikelser i kulör kan bl a bero på följande faktorer:

Struktur, ljusförhållande, omgivning, appliceringsmetod, underlagets sugförmåga, vattentillsättning, temperatur, väderlek, färgernas kemiska sammansättning samt de variationerna som kan förekomma i färgen med dessa naturliga ingående råmaterial. Fler kulörer kan givetvis tas fram efter dina önskemål, kontakta en säljare för mer rådgivning.

KULÖRPROVER

Kulörproverna är avsedda för att kunna ge dig ”ett intryck” av hur färgsättningen kan upplevas på den slutgiltiga fasaden. Mindre avvikelser kan förekomma mellan kulörprovet och den färdigställda fasaden. Vi rekommenderar därför att ett större färgprov appliceras på det specifika objektet innan beslut tas om den önskade kulören. Se nedan färgkarta.

FOGENS PLACERING

Fogens applicering är också viktigt för hur kulören upplevs. En slät, tryckt, konkav eller konvex fog upplevs helt olika beroende på hur ljuset faller.
Prova att experimentera med olika fogkulörer och appliceringar för att hitta rätt uttryck. Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt projekt.