Kunskapsfilmer

Här kan ni inspireras av våra egna kunskapsfilmer från tidigare webbinarium, föreläsningar och videoproduktioner. 

I vårt webbinarium om Återbrukat Fasadtegel går vi bl.a. igenom vår återbruksproduktion. Vi erbjuder ett fungerande insamlingssystem med pantersättning och har byggt upp en CE-märkt produktion med höga krav på arbetsmiljö och kvalité. 

I vårt webbinarium om Bevara & Renovera går vi igenom hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare, konsult eller entreprenör att förstå med vad, hur och när dina tegel- och putsfasader behöver renoveras eller hur de bäst kan bevaras. 

I vårt webbinarium som handlar om vår vision Grönt Murverk går vi igenom det cirkulära murade och putsade byggande samt vilka projekteringsverktyg vi använder för att möjliggöra detta.

I vårt webbinarium om Bevara, Renovera & Återbruka tillsammans med Brukspecialisten går vi igenom hur vi jobbar med cirkulärt murat och putsat byggande!

I detta pass modererar Anna-Maria Blixt ett samtal utifrån Brukspecialistens resa att ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell och hur detta har gått till.

I den här filmen har vi samlat några halländska företag som har skapat cirkulära affärsmöjligheter. Filmen är framtagen i Projektet BAS – för företag som är en del i Varbergs kommuns satsning på ett positivt företagsklimat och ett verktyg i att bidra till en hållbar utveckling.

Kolla in vår film om vår återbruksproduktion i Falkenberg tillsammans med vår VD Jacob Steen. 

I denna inspirationsfilm går vi igenom hur vi möjliggör framtida återbruk. För att klara återbruk behöver teglet ha en viss kvalité. Främst är det en hög tryckhållfasthet på tegelstenen som klarar av rivningsprocessen samt återbruksprocessen där sten och bruk skall separeras.

Alla tegelfasader som byggs skall klara av att rivas ned och återbrukas som nya godkända produkter. Här går vi igenom hur själva processen av återbruk av fasadtegel går till. 

Vi vill leda den cirkulära omställningen inom murat och putsat byggande. För att lyckas med detta utgår vi från att den mest klimatsmarta byggnaden redan är uppförd. Kika in vår film som går igenom vår vision om Bevara, Renovera & Återbruka. 

Alla tegelfasader som byggs skall klara av att rivas ned och återbrukas som nya godkända produkter. Vi skall använda återbrukat tegel i största möjliga mån, och där nytillverkat tegel används ska hänsyn tas för att säkra framtida återbruk. Här går vi igenom Grönt Murverk.