Återbrukat Fasadtegel

REBRICK 57 MASSIV RÖDMIX

Tänk på att det alltid ingår en viss andel koppsten/halva sten i återbrukat tegel. Mängden kan variera från 0-30 % per fasadyta. Antalet koppsten/ halva sten avgörs under produktionen för att ta till vara på så mycket av rivningsteglet som möjligt. Läs mer om koppsten och förband här.

En mixning av kulören innebär även att det finns ett naturligt spektrum av olika kulörer inom rött och gult. Från ljusa till mörka varianter samt inslag av viss del bruna, rosé samt schatteringar av dessa. Det finns även olika typer av struktur och ytor som när det blandas skapar en helhet. Mixningen baseras på de rivningsvolymer vi inför produktionen har tillgängligt.

TEKNISK DATA

Typ:

Återbrukat fasadtegel

Kulör:

Rödmix

Format:

250x57x65 (mm)

Åtgång:

52 st / kvm

GWP Total (A1-A3):

Ca. -0.043 kg CO2 / st
Ca. -2,24 kg CO2 / kvm

Vattenupptagningsförmåga:                                                                            7-15%
______________________________________________________________

Tryckhållfasthet:                                                                                       25–45 MPa (Kar.)
______________________________________________________________

Vikt:                                                                                                              1,7 kg per styck
______________________________________________________________

Minutsug:                                                                                             1,8±1,2 kg / (m² x min) 
______________________________________________________________


Frostbeständighetsklass:                                                                                         
        F2

Referensprojekt