Webbinarium: Återbruka

Välkomna till vårt kommande webbinarium fyllt med inspiration!

När vi bygger om eller bygger nytt ska vi återbruka material genom att nyttja rivningsmaterialet och sätta samman nya projekt med låg klimatpåverkan i byggskedet, minimalt underhåll samt att framtida återbruk med enkel nedmontering säkras.

Vi har en komplett lösning som börjar redan vid planeringen inför en rivning av en tegelfasad. Där ger vi stöd inför rivningsupphandling och återbruksinventeringen. Vi erbjuder ett fungerande insamlingssystem med pantersättning och har byggt upp en CE-märkt produktion med höga krav på arbetsmiljö och kvalité. Den färdiga produkten sätter vi samman i en murverksprojektering inför det nya projektet där det återbrukade teglet på nytt ska användas. Prova på ett cirkulärt byggande i praktiken!