Seglora Kyrka

Seglora Kyrka är belägen i Borås kommun och stod färdig 1903 efter ritningar av Adrian C. Peterson och Carl Crispin. 

Kyrkan var i behov av en renovering för att kunna stå i många år till. Vi gjorde en behovsanalys för att se hur vi kan bevara och renovera kyrkan på bästa sätt. Här går vi systematiskt igenom och dokumenterar i ett protokoll där både status, förslag på åtgärd samt utförande presenteras. Det färdiga protokollet ger en tydlighet inför kommande upphandling och entreprenad. När vårt arbete är klart tar entreprenörerna över och påbörjar renoveringen utefter protokollet. Kunden är Svenska Kyrkan. 

Status:

Pågående

Fotograf:

Brukspecialisten

Adress

Kyrkbyn 2,
515 93 Seglora