Fabriken 1221

Fabriken är ett kontorshus i kvarteret Hyllie i Malmö på en omfattning av 3000 m2. Det dominerande materialet på fasaden är återbrukat fasadtegel. Byggnaden är klimatberäknad enligt LFM30-metodiken och har certifierats enligt Miljöbyggnad.

Otto Magnusson är entreprenörer och Hub Park är beställare.

GAMLE MURSTEN GULMIX

Status:

Avslutat

Färdigställt:

Q2 2021

Produkt: 

Gamle Mursten Gulmix

Format:

228x108x54 (mm)

Fotograf:

Markus Linderoth

Adress:

Hyllie Vattenparksgata 21, 215 34 Malmö