Kvarteret Johanna - Pågående projekt

Mitt i Göteborgs stadskärna, ett stenkast från centralen, ligger projektet Kvarteret Johanna.

Kvarteret består av fyra befintliga fastigheter och en tomt som idag står tom efter en brand 2005. De befintliga byggnaderna ska byggas om och renoveras och ett nytt hus ska uppföras som tillsammans kommer tillföras flexibla, moderna kontors- och verksamhetslokaler. När kvarteret står klart kommer ytan vara på totalt ca 44 000 kvm.

Vi är delaktiga i projektet och har bland annat hjälpt till med projekteringen för att kunna bevara och renovera de befintliga fastigheterna. Vi har även tagit emot rivningstegel från projektet som efter vår återbruksprocess kommer muras upp igen.

Ett projekt som klaffar väldigt bra med vår vision: Bevara, Renovera & Återbruka. 

Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet tillsammans med NCC, Hufvudstaden & General Architecture. 

Tjänst:

Projektering

Produkter:

Återbrukat tegel, nytillverkat tegel

Illustrationsbilder:

Hufvudstaden

Adress

Inom Vallgraven 12, Göteborg