Föreläsningar

Vi har ett brett utbildningspaket främst riktat mot beställare och arkitekter som arbetar med murade och putsade fasader. Vi går igenom hur man som beställare, fastighetsägare, arkitekt, konsult eller entreprenör skall tänka både inför en nyproduktion eller renoveringar med tegel och puts. Vi kommer gärna ut till era kontor för att hålla antingen kortare 1-timmes utbildningar eller halv/heldags utbildningar.