Återbrukat Marktegel

REBRICK MARKTEGEL 46194

Marktegel kan återbrukas för framtida projekt, vilket minskar behovet av nya råvaror. Förutom miljövinsten med ett återbrukat marktegel är det också en estetisk tilltalande design. Tegelstenarna kan läggas i olika mönster och färger, vilket förbättrar det allmänna utseendet på offentliga utrymmen och bidrar till stadsmiljöernas kvalitet. Vårt återbrukade marktegel kommer från Nederländerna, i samarbete med Harris Tegl, där man har lång tradition av marktegel både på tungt trafikerade vägar samt gångtrafik.

Då det rör sig om en återbrukad produkt bör bilderna ses som vägledande. 
Vi rekommenderar att ta tidig kontakt med oss för att vi skall kunna säkra rätt format och kulör till större projekt.
Det återbrukade markteglet innehar inte CE-märkning. Dock är allt marktegel taget från platser där de legat i minst 10 år, oftast över 50 år och har på så sätt genomgått ett testförfarande mot ex. frost. Eftersom tegelstenarna har genomgått en återbruksproduktion så kan de vara kantstötta.

TEKNISK DATA

Typ:

Återbrukat marktegel

Kulör:

Gul

Format:

200×65×90 (mm)

Åtgång stående:

Ca 73 st / kvm

Åtgång liggande:

Ca 60 st / kvm

GWP Total (A1-A3):

Ca. 0,024 kg CO2 / st