Kolarhagen

I Västerås har föreningen Kolarhagen gjort en omfattande renovering på de befintliga bostadshusen.

Vi har vart med och levererat Iso-plussystem, stänkputs och färg till projektet tillsammans med Stora Fasad.

Tjänst:

Bevara & Renovera

Levererat:

Bl.a. iso-plussystem, stänkputs och färg

Fotograf:

Brukspecialisten

Adress:

Odensviplatsen,
723 42 Västerås