Forsåker

En ny stadsdel växer fram i Mölndals Innerstad, Forsåker.

Forsåker har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Fram till 2005 bedrevs papperstillverkning i området som har vart en viktig del i stadens historia och utveckling. Det gamla området kommer få ett nytt liv genom nya bostäder, kontorsplatser, dagligvaruhandel och service i en vacker omgivning.

I projektets utveckling står hållbarhet i fokus där målet är att bygga cirkulärt och klimatneutralt. Vi har bland annat hjälpt till med att utföra fasadprojekteringen och dokumentation för att kunna bevara och renovera de befintliga byggnaderna. Vi har även testat och skall framöver ta emot rivningstegel från Forsåker som efter vår återbruksprocess är tänkt att muras upp igen som återbrukat tegel. 

Ett projekt som vi är väldigt stolta över att vara en del av!

Vi ser fram emot det fortsatta samarbete tillsammans med Mölndala Fastigheter och Aspelin Ramm, Byggvesta, Nordr, Peab, Trollängen och Wallenstam. 

Status:

Pågående

Produkter:

Återbrukat tegel

Illustrationsbilder:

Mölndala Fastigheter

Fotograf:

Brukspecialisten

Adress:

Forsåker, Mölndal