Tegelbalk

Vi har egen balktillverkning i anslutning till vår Göteborgsbutik. Här tillverkas tegelbalk (murstensskift) både för renovering och nyproduktion.

Våra tegelbalkar är dimensionerade och anpassade efter varje projekt där erfarenheten av specialbalk är stor. Vi tar även fram en balkspecifikation så att arbetsplatsen fungerar smidigt.

TEGELBALK / MURSTENSSKIFT

Ett enkelt/dubbelt murstensskift är i sig inte självbärande, utan det ska först muras ett antal skift ovanpå för att murverket skall bli en självbärande enhet. Antalet skift varierar beroende på muröppningens storlek. Murstensskift tillverkas med två stycken rostfria armeringsjärn nerfräst i stenen. Murstenskift med synlig koppända, levereras slakarmerad, då armeringen inte kan förspännas.

SPECIALLÖSNINGAR

Vi dimensionerar alla typer av murstensskift och tegelbalkar. Erfarenheten av speciallösningar är stor. Nedan finner ni exempel på några projektspecifika lösningar som framtagits tillsammans med våra kunder. Kontakta oss för mer information.