Bålsta Resecentrum

Det nya resecentrumet har utrymme för café, vänthall, toaletter samt personalutrymme för UL och taxi och är ungefär 650 kvadratmeter stort.

Vi har levererat återbrukat fasadtegel utvändigt och invändigt i samarbete med Håbo Kommun, Link Arkitektur, PQ Projektledning AB och Vaner AB.

REBRICK 90 MASSIV RÖDMIX
REBRICK 57 MASSIV RÖDMIX
REBRICK 25 MASSIV RÖDMIX

Status:

Avslutat

Färdigställt:

Q2 2022

Produkt: 

Rebrick 90/57/25 Massiv Rödmix

Format:

250x90x65 (mm)
250x57x65 (mm)
250x25x65 (mm)

Fotograf:

Brukspecialisten

Adress:

Bålsta station,
746 33 Bålsta